3 de mayo de 2017

ACIC: Aprendizaxe Cooperativa, Interactiva e Creativa

MOTIVOS DE SOLICITUDE:
1.- Continuar co uso de dispositivos móbiles como ferramentas de aprendizaxe creativa en equipos de traballo cooperativo (6º).
2.- Fomentar o uso dos iPads entre o resto do profesorado, comprobando as súas posibilidades para o desenvolvemento da lectoescritura durante o tempo dedicado ao Proxecto Lector (2º).
3.- Descubrir as posibilidades creativas de aplicacións dos iPads, mellorando a capacidade de comunicación do alumnado (2º e 6º).
4.- Atender á diversidade do alumnado co gallo de implicar a tod@s e, en especial, a aquel con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (2º e 6º).

PROCESO DE DESEÑO:
1.- Configurar os iPADS para aforrar tempos, descargando as aplicacións citadas: ChatterPix + iMovie, PuppetPals e FotoComicBubbles + Poto.
2.- Elaborar creacións finais de exemplo para cada tarefa para visualizar na PDI e motivar ao alumnado sobre o que poden facer.
3.- Publicar na aula virtual (Edmodo) as creacións finais de cada grupo, puidendo elaborar outras na casa para @s que teñen iPads propios (6º).

POSTA EN PRÁCTICA:
1.- Explicación das tarefas a realizar e aplicacións a empregar, facendo uso do meu iPad conectado á PDI.
2.- Recollida, coidado e entrega dun iPAD por equipo, a cargo daquel/a alumn@ encargad@ do material nese momento.
3.- Realización das creacións por equipos e posterior recompilación de todas nun mesmo iPad para a súa montaxe (ChatterPix).

IMPRESIÓNS:
1.- Materiais: aplicacións con certas limitacións (ChatterPix polo pouca funcionalidade e PuppetPals por ter poucos escenarios e personaxes).
2.- Proceso de ensino-aprendizaxe: mellora das competencias clave, sobre a todo a Dixital, ademais da Competencia en Comunicación Lingüística (expresáronse oralmente e por escrito) e a Competencia Aprender a Aprender (autonomía e creatividade nas creacións propias).

3.- Práctica docente e programación didáctica: A miña intervención educativa enriqueceuse co uso de novas aplicacións, perfectamente encaixadas cos contidos recollidos na programación do curso (6º). Por outra banda, máis profesorado animouse a participar no tempo do Proxecto Lector, aproveitando a miña disponibilidade para axudar e supervisar o uso dos equipos (2º).

Manuel Díaz Congil
CEIP Lope de Vega

No hay comentarios:

Publicar un comentario