4 de abril de 2016

Reflexión sobre o proxecto Animalandia. 3º EP Ceip Canicouva

O motivo de facer esta actividade con dispositivos móbiles foi claramente por unha cuestión de motivación do alumnado e de fomento da competencia dixital. Os nen@s móstranse moi receptivos a calquera actividade que se lles presente utilizando aplicacións dixitais, xa que a parte de que lles gusta moito usar a tablet tamén son sumamente intuitivos. Así é como, sin darse conta do traballo que supón, apetécelles moitísimos buscar información sobre o seu animal, facer un guión axeitado porque saben que logo se van a ver e os van a ver no blogue da aula, e ensaiar o texto porque desexan facelo ben. Tamén é importante destacar cómo o alumnado que presenta necesidades educativas especiais ou que habitualmente lle costa máis o seguimiento da clase se esforza na actividade (porque lle gusta e motiva) e consigue participar como os demais compañeiros.
Por último comentar que a posta en práctica e a impresión sobre todo o proceso foi excelente, xa que non era a primeira vez que traballábamos con tablets e pódese dicir que xa lles resultan familiares, posto que moitos deles dispoñen de tablets nos seus fogares. Simplemente se trata de que estes dispositivos sexan vistos polos nen@s como unhos recursos máis e que cada vez o seu uso na aula sexa máis regular.

Gloria García Fernández, tutora de 3º EP no CEIP Canicouva

ANIMALANDIA. 3º EP Ceip Canicouva

Documental sobre os nosos animais preferidos.
Esta tarea foi realizada no terceiro curso de educación primaria do CEIP Canicouva no primeiro trimestre do presente curso coa súa profesora @SlowlygloGloria.
Trabállanse estándares de aprendizaxe das áreas de lingua galega e ciencias da natureza e fomenta o desenvolvemento da competencia lingüística, competencia en ciencia, competencia de aprender a aprender e, por supusto, competencia dixital.

Para a súa realización utilizamos a app TouchCaste tamén a app PicCollage. O montaxe o fixemos con a app iMovie.
Proceso da actividade:
  • Cada nen@ elixiu o seu animal preferido
  • Unha vez elixido o animal, buscou información en Internet acerca das súas características e peculiaridades
  • Despois elaborou unha ficha do animal e o guión
  • O seguinte paso foi buscar en Internet unha imaxe do animal e outra imaxe do seu hábitat e gardarlas na tablet.
  • Sesión de toma de contacto con a app Touch Cast (investigar a app, ver cómo funciona, facer prácticas...) e con a app Pic Collage (xá a coñecían de anteriores actividades).
  • Cada alumn@ fai unha presentación do seu animal con a app PicCollage (insertar foto e nome do animal).
  • Grabación individual: cada nen@ entra na app, pon o título e o subtítulo da súa sección, inserta o hábitat do animal como fondo de efecto “green screen”, inserta a imaxe do animal como vApps e outro compañeir@ grábao
  • Por último, faise o montaxe final de todos os PicCollage e grabacións de TouchCast nunha película iMovie.
Creación final realizada polo alumnado: