18 de junio de 2018

EMPREGO DE IPADS NA ATENCIÓN DOMICILIARIA

ARTIGO CREACIÓN DE AULA.

Título: Os alimentos e as formas.

Unha das actividades para as que utilicei o ipad foi para traballar a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía cos nenos de 4º de educación infantil. Concretamente desexaba conseguir dous obxectivos xerais deste curso:

- Progresar na adquisición de hábitos e actitudes de autonomía relacionadas coa hixiene, a alimentación, a saúde e o vestido.

- Iniciarse nas habilidades matemáticas, establecendo relación de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación.

O nome da aplicación é : Learning Games 4 Kids Toddlers on the App Store.

A imaxe para identificala é:

                                            

E o enlace de descarga: https://itunes.apple.com/us/app/learning-games-4-kids-toddlers/id100456204

O proceso de actividade consistía en utilizar esta aplicación para traballar:

Ordenación: Faciamos clasificacións e repasabamos os nomes de distintos alimentos.

Siluetas: Consiste en lavar os alimentos e despois clasificalos.

Formas: Tiñamos que estirar co rolo un cacho de masa e facer galletas de distintas formas. Logo clasificar estas formas.

Ovos divertidos: Consiste na clasificación de ovos con decoracións distintas en tres cestas. Foinos moi útil para traballar a atención.

Tarta para mami: Consiste na decoración dunha tarta con diversos elementos. Utilizámola para ir contando mentres colocabamos os distintos elementos.

Nesta actividade non buscaba chegar a unha creación final, senón utilizar os coñecementos e actitudes traballados para reforzar as actividades de clase dun xeito máis motivador.

ARTIGO REFLEXIÓN.

Título: O IPAD como elemento motivador.

A principios do mes de abril deste ano comezo como mestra de atención domiciliaria na zona de Vigo. Cando chego ós domicilios atópome con nen@s enferm@s que fundamentalmente necesitan motivación para traballar e un nexo co mundo exterior, ao que non poden acceder habitualmente. Traballar en formato papel resultaba aburrido e en moitos casos custoso polas súas condicións físicas.

Pedín un dispositivo móbil no meu centro de referencia pero non dispoñían de ningún e aconselláronme ir o CFR.

Unha vez tiña o dispositivo comecei a buscar material e analicei o que realmente necesitaba. O que era imprescindible era conseguir que os nenos pensaran que estaban xogando mentres aprendían. Despois podían aplicar estes coñecementos que xa tiñan adquiridos, o que facía que se sentisen ben consigo mesmos ó saber facer as cousas. Non me propuxen crear algo concreto, porque os nen@s cos que traballo están enfermos e moitas veces teñen que ingresar no hospital, e outras están moi débiles fisicamente, polo que hai que ir adaptando as actividades segundo o día. Aínda así, si que traballamos a creatividade:


Cando cheguei co Ipad @s nen@s alegráronse moito, e usar o dispositivo foi un motivo para facer outras actividades necesarias( como traballar a motricidade fina) pero non moi atractivas. Así que, por unha parte, o Ipad era como un premio.

Cando empezamos a usar as aplicacións vin como adquirían facilmente coñecementos que nos estaba costando moito conseguir da maneira “tradicional” (con fichas). Rapidamente aprenderon as grafías dos números co xogo dos coches, os nomes de instrumentos musicais, as formas xeométricas, os nomes de froitas e verduras, de animais,… Fixeron clasificacións, tiveron que ordenar elementos, cuantificar,…. Tamén o usamos para ver cortos e escoitar música. Isto todo cos nenos de 4º de infantil.

En primaria usámolo para buscar información, para aclarar con imaxes e vídeos informacións que non estaban moi claras, traballar a xeometría (Tangram), o espazo tridimensional,…

En secundaria aparte de buscar información usamos o dispositivo para acceder á aula virtual e facer as tarefas encargadas polo profesorado.

Penso que si non tivera o dispositivo, en moitas ocasións sería moi complicado motivar os nenos e conseguir levalos ata as aprendizaxes que temos alcanzado. Non poderíamos achegarnos ó medio físico pois non podemos acceder á natureza polas súas enfermidades. Non teríamos música nin poderíamos facer algunhas das tarefas encomendadas.

O problema co que me atopo na atención domiciliaria é que moitos dos nen@s non teñen ningún dispositivo móbil, nin portátil, nin ordenador que poidamos usar. Tampouco teñen moitos medios cos que contamos nos colexios como contos, xogos, quebracabezas,…. O Ipad permitiunos atender, en parte, á equidade na educación.

O outro problema é que non teñen wifi, nin outro tipo de acceso a Internet. Gustaríame que puidesen ter isto en conta e contar con algún dispositivo que lles permita conectarse. Persoalmente tiven que utilizar os meus datos persoais para poder facelo.

E por último, dicir que gracias a este dispositivo tamén tivemos a posibilidades de traballar cas TICs a competencia dixital. Todo foron vantaxes.

Vigo, a 10 de xuño de 2018.

María de los Ángeles Quintáns Caamaño.


12 de junio de 2018

PRÁCTICA CON OZOBOT NO HUMBERTO JUANES

PRÁCTICA CON OZOBOT

No vídeo mostrase una pequena actividade de grafomotricidade. Aos nenos encantoulles e déronse de conta  de que se as liñas non eran o suficientemente “anchas”  e o ozobot non era capaz de moverse por enriba delas.
8 de junio de 2018

TRABALLANDO CON TABLETAS NA EEI AS DUNASA EEI As Dunas atópase en Panxón (próxima ao núcleo urbano de Nigrán) e conta con tres unidades. No centro impártense o 4º, 5º e 6º curso de Educación Infantil.

Durante o presente ano académico (2017-2018), a totalidade do profesorado da EEI As Dunas comprometeuse a formarse para mellorar a súa competencia dixital mediante o coñecemento do uso de ferramentas coas que traballar de xeito máis eficaz co alumnado e logrando unha maior integración das TIC no centro educativo (mediante o fomento do traballo nas aulas coas mesmas para desenvolver a competencia dixital de nenas e nenos, etc…).

Ademais de recibir formación sobre robótica, a páxina web e diversas ferramentas valiosas para mellorar o traballo na aula coas e cos escolares, parte das sesións estiveron centradas nas posibilidades que ofrecen as tabletas para traballar con alumnado de Educación Infantil, motivo polo que nos decidimos a solicitar dispositivos ao CFR de Vigo.

O claustro reflexionou conxuntamente e propuxéronse diferentes actividades para que o alumnado de todos os niveis tivese a oportunidade de achegarse ao traballo coas tabletas. No proceso de deseño tíveronse en conta os obxectivos que se pretendían conseguir, o tempo do que se dispuña e a posible incidencia que a experiencia podería ter con cada grupo.

A continuación, amosamos unha das tarefas que se implementaron na escola durante o período no que contamos cos dispositivos: Os gatos poetas. A actividade, foi ligada ao proxecto sobre a poesía que se levou a cabo no centro dende o inicio do presente curso escolar.

Esta actividade foi realizada co grupo de 5º de Educación Infantil facendo uso da aplicación Chatter Pix Kids, que se pode descargar no seguinte enlace: https://itunes.apple.com/us/app/chatterpix-kids-by-duck-duck-moose/id734046126?mt=8

Os obxectivos da actividade foron os seguintes:

-Mellorar a competencia dixital e a competencia lingüística do alumnado.

-Propiciar o uso e manexo das tabletas para a realización de fotografías, edición das mesmas, gravación de voz e uso da aplicación “Chatter Pix Kids” para facer creacións relacionadas cos proxectos da escola.

-Fomentar a creatividade do alumnado mediante o uso de novas ferramentas.

-Fomentar o uso da lingua oral.

Para acadar os obxectivos anteriormente propostos, empregouse, ademais das tablets, material funxible: cores, folios, etc.

Durante o proceso, nenos e nenas amosaron grande interese e gosto por traballar coas TIC e evidenciouse o potencial de motivación das tabletas para implementar e desenvolver actividades nas aulas con alumnado de curta idade como o de Educación Infantil. Quedou patente que constitúen un elemento motivador que os engancha e contribúe a mellora non só da competencia dixital senón tamén de outras moitas, en función do que se pretenda traballar.

O resultado final, pódese ver premendo no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/centros/eeidunaspanxon/node/632

A posibilidade de realizar a actividade facendo uso dos dispositivos foi, sen dúbida, positiva. Podería terse realizado con outras aplicacións coñecidas para o móbil, pero eso conlevaría unha maior presenza e intervención do profesorado en relación ao alumnado, o que incidiría negativamente no desenvolvemento da competencia dixital dos e das escolares ao restarlles autonomía, xa que non poderían experimentar de forma tan directa o traballo con unha aplicación de fácil manexo como esta. Ademais, as tabletas resultan moito mais motivadoras e as pantallas son máis grandes e máis cómodas para as nenas e nenos de Educación Infantil.

En definitiva, a experiencia foi valorada como moi positiva polo que  se continuará a traballar con tabletas durante o vindeiro curso na medida do posible e a buscar canles para integrar as TIC na EEI As Dunas do xeito máis proveitoso posible para o conxunto do alumnado.