2 de julio de 2017

Valoración do uso do Zowi en infantil

Sesións levadas a cabo na aula de Guillarei, onde se utilizou o Zowi en dúas situacións:

 • Xogo libre con todo o alumnado
 • Xogo libre cunha alumna con mutismo selectivo
A experiencia foi moi positiva en ambos casos. Os nenos disfrutaron moito da actividade en grupo. Chamoume moito a atención que este robot despertase tanta "tenrura" entre os cativos; pois can Zowi se mostraba "triste" a reacción dos nenos era que todos o querían acariñar.
No caso da alumna con mutismo selectivo, traballei individualmente con ela mediante a manipulación de regletas para construir unha casiña para o robot. A sesión foi moi positiva xa que a alumna mostrouse alegre, moi solta e a gusto, cariñosa co robot e colaboradora, chegando en varias ocasións a responder verbalmente ás preguntas feitas ao facer referencia a Zowi; e a diversas preguntas sobre un conto que se lera na sesión anterior.Artigo realizado por Mónica (PT)

29 de junio de 2017

Zowi e @escornabot, valoración do seu uso na aula de Ribadelouro


ZOWI

A experiencia con Zowi foi moi positiva. Dende o primeiro momento este "bebé robot" (nome que lle puxeron os nenos e nenas) resultou moi atractivo para eles, espertando rapidamente a súa curiosidade, principalmente para o grupo de 3 anos.
Despois de presentalo, describilo, observalo, imitalo... decidimos afondar máis no comportamento dos robots polo cal, e despois de numerosas preguntas por parte dos nenos e nenas de 4 e 5 anos, plantexamos realizar unha pequena investigación sobre o funcionamento de zowi.
Entre outros aspectos investigamos:
- como sabe woxi que ten un obxecto diante?
- a que distancia recoñece que hai un obxecto?
- os obxectos teñen que ser grandes ou pequenos?
- recoñece que hai obxectos na escuridade?

A través de zowi traballamos, entre outros, conceptos como: grande-pequeno, diante-detrás, aun lado e a outro, esquerda-dereita, recta numérica, medidas...
Como conclusión, sinalar que co traballo sobre zowi, púxose de manifesto o desenvolvemento de todas as competencias clave, ainda que dunha forma máis produnda contrinuímos ao desenvolvemento da competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía a sí como a de aprender a aprender.


ESCORNABOT

A experiencia co escornabot tamén foi moi significativa. Foi o segundo robot presentado. Ao igual que o anterior, despois de presentalo, observalo, describilo e estudar o seu comportamento decidimos traballar con el. Espertou moito interese entre os nenos de 4 e 5 anos.
Traballamos conceptos como: serie numérica, nocións de espazo... e dependendo da actividade outros como cores, vocabulario relacionado...

Algunhas actividades:
- quen é quen? xogo de adiviñas sobre profesións
- Cada conto co seu título
- Figuras xeométricas

Como conclusión sinalar que a través do escornabot púxose de manifesto unha aprendizaxe constructiva e significativa xa que partimos do método heurístico (ensaio-erro), permitindo que os nenos modifiquen, ampíen e diversifiquen os seus coñecementos.


28 de junio de 2017

Artigo reflexión: Profes por un día. Promocionando a robótica

O motivo polo que solicitei os 4 robots mBot Ranger ao CFR de Vigo, foi debido a escasez de robots dos que dispoñamos no centro.
Xa que no centro dispoñemos de 6 robots mBot Ranger, pero  este material quedaba escaso para as actividades que estabamos a deseñar tanto para a aula das materias de Tecnoloxía e TICs coma para a visita dos centros de primaria adscritos ao noso centro.
Queríamos que fora algo máis que unha visita de oir e ver, queríamos que interactuasen co centro. Asi que plantexamos que os alumnos de Bahcarelato de ciencias que cursan materias de Tecnoloxía foran profesores por un día, ensinado programación e robótica, sendo estes contidos dos máis motivadores na aula.

O grupo de alumnos de primaria que ía visitar o centro era moi elevado, uns 55 alumnos e alumnas, e o tempo que ían a estar era moi limitado, dende as 10 da maña ata a 1. Asi que optamos por dividilos en dous grupos, e con 10 robots tiñamos máis opcións de que esta activadade chegara a todos eles.

O resultado foi fantástico, xa que todos poideron probar o súa programación nun robot. Unha das mostras de que esta activadade resultou ser un éxito, e que unha vez concluido o tempo, tanto os rapaces de primaria como os de Bacharelaro queirían seguir programando e disfrutando do manexo do robot.

Artigo realizado por Alicia Pérez

Profes por un día
Grupo: 1º de Bacharelato de ciencias, materia de TICs e Tecnoloxía Industrial I
Competencias:
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT)

- Competencias sociales y cívicas. (CD)

- Aprender a aprender. (CAA)

- Competencias sociais e cívicas (CSC)

Material utilizado: 9 mBot Ranger e 15 ordenadores
Proceso da actividade:
Como cada ano os centros de primaria da zona viñeron a visitar o seu futuro centro de secundaria, o IES María Soliño de Cangas. Ese mesmo día recibiron tamén a súa primeira clase de robótica de mans de un grupo de alumnos dos máis veteranos do centro. Os alumnos e alumnas de 1º de Bacharelato, do grupo de ciencias, puxéronse do outro lado do pupitre e ensináronlle o manexo dos novos robots mBot Ranger, introducíndoos no mundo da robótica. Cada alumno do Bacharelato titoraba a uns dous ou tres alumnos de primaria tendo a súa disposición un robot mBot Ranger, o obxetivo era que este robot realizara un circuito establecido de antemán, esquivando obxetos no menor tempo posible. Foi unha experiencia fantástica, na que todos os alumnos disfrutaron do ensino e do aprendizaxe. Aínda que o número de alumnos na aula de informática era realmente elevado, xa que tiñamos 30 alumnos de primaria é 16 alumnos de Bacharelato, todos e todas cooperaron moi positivamente.
Esta activade, foi preparada de antemán durante as clases de TICs e TI I, para que os nosos alumnos adquiriran o manexo e dominio destes robots, completando así os contidos destas materias, contidos relacionados coa programación e a robótica.

Artigo realizado por Alicia Pérez


26 de junio de 2017

Valoración do uso dos robots na aula de Pexegueiro

A aula de Pexegueiro foi a última en ter a oportunidade de usar os robots, e cando chegaron tan só disponíamos de tres días, pois os outros tiveramos excursión. Nesta aula usáronse os robots Zowi e Ozobot.
A mestra especialista de inglés foi a encargada de levar a cabo as actividades cos robots, pois tiña preparadas unhas actividades para enlazalas coa súa unidade didáctica "House"

OZOBOT

 • Na primeira seisón que apareceu o ozobot, a espectación foi grande. "¿Que traes hoxe, teacher? ¿Que é iso tan pequeno? ¿É un xoguete?" e por suposto, unha vez que o viron encendido xa a cousa foi máis alá.
 • Tras a explicación do que era e como funcionaba, chegou o turno de traballar con el; pois íamos facer que o robot escribira o noso nome. Xa tiñamos preparados os nosos nomes dunha actividade anterior feira no EDI, onde cada letra era dunha cor diferente.
 • Cada neno tivo a oportunidade de inspeccionar o robot e probalo no seu nome.
 • Unha vez rematada a actividade, eles querían máis e saíu deles o debuxar camiños para que o robot pasese por riba. Esta nova actividade serviulles para profundizar no coñecemento do robot, pois a través da experimentación déronse conta de que as liñas tiñan que ser dun grosor específico e que se combinaban certas cores os movementos do robot tamén cambiaban.
 • A segunda sesión co ozobot, xa estaba preparada de antemán, pois a teacher necesitaba axuda e a titora prestouse a axudar. Invitouse ás familias para que colaboraran na actividade pois máis que nada precisábamos de axuda.
 • Tratábase de localizar en Google Maps as casas dos alumnos, marcalas no EDI xunto co cole, para despois imprimir esas imaxes e trazar o camiño da "house/casa" ata a "school/escola" para que o robot non se equivocara nos "roads/camiños"
 • Aí tiveron a ocasión, as familias, de coñcer os robots e participar cos nenos/as na súa aprendizaxe.
ZOWI:
 • O caso do uso do zowi foi totalmente inesperado, pois a terceira sesión, a teacher quedara facendo apoio na aula co alumnado de 4º de infantil, xa que os demáis estaban de excursión.
 • Como os dous días anteriores falaramos tanto de robots, un dos alumnos trouxo un robot de xoguete, entón aproveitei para presentarlles o Zowi, que tamén parece un xoguete.
 • Por suposto encantoulles. Fixeron comparacións entre os dous robots. Despois quixeron ver cal andaba máis rápido. Crearon un circuito para xogar co Zowi e co xoguete-robot.
 • Bailaron imitando ao zowi, e por suposto intentaron imitar as súas caras.

CONCLUSIÓN

Valoración totalmente positiva, pois póñense en práctica diferentes metodoloxías de traballo e aprendizaxe
Traballamos as emocións, a psicomotricidade, a espera do turno, a paciencia ademási de vocabulario.
Fomentouse o traballo colaborativo
Quedamos con tempo para probar o makey makey.
O alumno disfrutou inmensamente coa experiencia e a súa vez as familias que puideron participar con nós.