29 de junio de 2017

Zowi e @escornabot, valoración do seu uso na aula de Ribadelouro


ZOWI

A experiencia con Zowi foi moi positiva. Dende o primeiro momento este "bebé robot" (nome que lle puxeron os nenos e nenas) resultou moi atractivo para eles, espertando rapidamente a súa curiosidade, principalmente para o grupo de 3 anos.
Despois de presentalo, describilo, observalo, imitalo... decidimos afondar máis no comportamento dos robots polo cal, e despois de numerosas preguntas por parte dos nenos e nenas de 4 e 5 anos, plantexamos realizar unha pequena investigación sobre o funcionamento de zowi.
Entre outros aspectos investigamos:
- como sabe woxi que ten un obxecto diante?
- a que distancia recoñece que hai un obxecto?
- os obxectos teñen que ser grandes ou pequenos?
- recoñece que hai obxectos na escuridade?

A través de zowi traballamos, entre outros, conceptos como: grande-pequeno, diante-detrás, aun lado e a outro, esquerda-dereita, recta numérica, medidas...
Como conclusión, sinalar que co traballo sobre zowi, púxose de manifesto o desenvolvemento de todas as competencias clave, ainda que dunha forma máis produnda contrinuímos ao desenvolvemento da competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía a sí como a de aprender a aprender.


ESCORNABOT

A experiencia co escornabot tamén foi moi significativa. Foi o segundo robot presentado. Ao igual que o anterior, despois de presentalo, observalo, describilo e estudar o seu comportamento decidimos traballar con el. Espertou moito interese entre os nenos de 4 e 5 anos.
Traballamos conceptos como: serie numérica, nocións de espazo... e dependendo da actividade outros como cores, vocabulario relacionado...

Algunhas actividades:
- quen é quen? xogo de adiviñas sobre profesións
- Cada conto co seu título
- Figuras xeométricas

Como conclusión sinalar que a través do escornabot púxose de manifesto unha aprendizaxe constructiva e significativa xa que partimos do método heurístico (ensaio-erro), permitindo que os nenos modifiquen, ampíen e diversifiquen os seus coñecementos.


28 de junio de 2017

Artigo reflexión: Profes por un día. Promocionando a robótica

O motivo polo que solicitei os 4 robots mBot Ranger ao CFR de Vigo, foi debido a escasez de robots dos que dispoñamos no centro.
Xa que no centro dispoñemos de 6 robots mBot Ranger, pero  este material quedaba escaso para as actividades que estabamos a deseñar tanto para a aula das materias de Tecnoloxía e TICs coma para a visita dos centros de primaria adscritos ao noso centro.
Queríamos que fora algo máis que unha visita de oir e ver, queríamos que interactuasen co centro. Asi que plantexamos que os alumnos de Bahcarelato de ciencias que cursan materias de Tecnoloxía foran profesores por un día, ensinado programación e robótica, sendo estes contidos dos máis motivadores na aula.

O grupo de alumnos de primaria que ía visitar o centro era moi elevado, uns 55 alumnos e alumnas, e o tempo que ían a estar era moi limitado, dende as 10 da maña ata a 1. Asi que optamos por dividilos en dous grupos, e con 10 robots tiñamos máis opcións de que esta activadade chegara a todos eles.

O resultado foi fantástico, xa que todos poideron probar o súa programación nun robot. Unha das mostras de que esta activadade resultou ser un éxito, e que unha vez concluido o tempo, tanto os rapaces de primaria como os de Bacharelaro queirían seguir programando e disfrutando do manexo do robot.

Artigo realizado por Alicia Pérez

Profes por un día
Grupo: 1º de Bacharelato de ciencias, materia de TICs e Tecnoloxía Industrial I
Competencias:
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT)

- Competencias sociales y cívicas. (CD)

- Aprender a aprender. (CAA)

- Competencias sociais e cívicas (CSC)

Material utilizado: 9 mBot Ranger e 15 ordenadores
Proceso da actividade:
Como cada ano os centros de primaria da zona viñeron a visitar o seu futuro centro de secundaria, o IES María Soliño de Cangas. Ese mesmo día recibiron tamén a súa primeira clase de robótica de mans de un grupo de alumnos dos máis veteranos do centro. Os alumnos e alumnas de 1º de Bacharelato, do grupo de ciencias, puxéronse do outro lado do pupitre e ensináronlle o manexo dos novos robots mBot Ranger, introducíndoos no mundo da robótica. Cada alumno do Bacharelato titoraba a uns dous ou tres alumnos de primaria tendo a súa disposición un robot mBot Ranger, o obxetivo era que este robot realizara un circuito establecido de antemán, esquivando obxetos no menor tempo posible. Foi unha experiencia fantástica, na que todos os alumnos disfrutaron do ensino e do aprendizaxe. Aínda que o número de alumnos na aula de informática era realmente elevado, xa que tiñamos 30 alumnos de primaria é 16 alumnos de Bacharelato, todos e todas cooperaron moi positivamente.
Esta activade, foi preparada de antemán durante as clases de TICs e TI I, para que os nosos alumnos adquiriran o manexo e dominio destes robots, completando así os contidos destas materias, contidos relacionados coa programación e a robótica.

Artigo realizado por Alicia Pérez


26 de junio de 2017

Valoración do uso dos robots na aula de Pexegueiro

A aula de Pexegueiro foi a última en ter a oportunidade de usar os robots, e cando chegaron tan só disponíamos de tres días, pois os outros tiveramos excursión. Nesta aula usáronse os robots Zowi e Ozobot.
A mestra especialista de inglés foi a encargada de levar a cabo as actividades cos robots, pois tiña preparadas unhas actividades para enlazalas coa súa unidade didáctica "House"

OZOBOT

 • Na primeira seisón que apareceu o ozobot, a espectación foi grande. "¿Que traes hoxe, teacher? ¿Que é iso tan pequeno? ¿É un xoguete?" e por suposto, unha vez que o viron encendido xa a cousa foi máis alá.
 • Tras a explicación do que era e como funcionaba, chegou o turno de traballar con el; pois íamos facer que o robot escribira o noso nome. Xa tiñamos preparados os nosos nomes dunha actividade anterior feira no EDI, onde cada letra era dunha cor diferente.
 • Cada neno tivo a oportunidade de inspeccionar o robot e probalo no seu nome.
 • Unha vez rematada a actividade, eles querían máis e saíu deles o debuxar camiños para que o robot pasese por riba. Esta nova actividade serviulles para profundizar no coñecemento do robot, pois a través da experimentación déronse conta de que as liñas tiñan que ser dun grosor específico e que se combinaban certas cores os movementos do robot tamén cambiaban.
 • A segunda sesión co ozobot, xa estaba preparada de antemán, pois a teacher necesitaba axuda e a titora prestouse a axudar. Invitouse ás familias para que colaboraran na actividade pois máis que nada precisábamos de axuda.
 • Tratábase de localizar en Google Maps as casas dos alumnos, marcalas no EDI xunto co cole, para despois imprimir esas imaxes e trazar o camiño da "house/casa" ata a "school/escola" para que o robot non se equivocara nos "roads/camiños"
 • Aí tiveron a ocasión, as familias, de coñcer os robots e participar cos nenos/as na súa aprendizaxe.
ZOWI:
 • O caso do uso do zowi foi totalmente inesperado, pois a terceira sesión, a teacher quedara facendo apoio na aula co alumnado de 4º de infantil, xa que os demáis estaban de excursión.
 • Como os dous días anteriores falaramos tanto de robots, un dos alumnos trouxo un robot de xoguete, entón aproveitei para presentarlles o Zowi, que tamén parece un xoguete.
 • Por suposto encantoulles. Fixeron comparacións entre os dous robots. Despois quixeron ver cal andaba máis rápido. Crearon un circuito para xogar co Zowi e co xoguete-robot.
 • Bailaron imitando ao zowi, e por suposto intentaron imitar as súas caras.

CONCLUSIÓN

Valoración totalmente positiva, pois póñense en práctica diferentes metodoloxías de traballo e aprendizaxe
Traballamos as emocións, a psicomotricidade, a espera do turno, a paciencia ademási de vocabulario.
Fomentouse o traballo colaborativo
Quedamos con tempo para probar o makey makey.
O alumno disfrutou inmensamente coa experiencia e a súa vez as familias que puideron participar con nós.


25 de junio de 2017

Ozobot e Makey Makey na aula de Paramos


   O ozobot foi unha experiencia moi positiva, favoreceu traballar a psicomotricidade fina e a creatividade. Tiveron que diseñar camiños, pintalos ben porque senón non funcionaba, ver como facer os camiños para que xirase...

   Resultoulles moi atractivo tanto polo tamaño, pola maneira de moverse e porque cambiaba de cor.

   O makey makey tamén lles gustou moito. Era como máxico tocar nas culleres e garfos e que emitira son. Despois probamos coas nosas mans e iso aínda lles gustou mais. O inconvinte foi que ten cables moi curtos e tropezaban uns con outros, non permitía ver todos, pelexábanse, etc. Polo cal a miña suxerencia é ter cables suficientemente longos para mellor comodidade e disfrute.

23 de junio de 2017

Makey Makey na aula de Guillarei

   Na aula de Guillarei este material causou expectación dende o comezo: ¿para que serven todos eses cables? ¿Por qué son de cores diferentes?

   Montamos cos pequenos pouco a pouco o Makey Makey seuindo as instrucións dadas e probamos ucnha actividade sinxela: tocar un piano en botes de auga. Encantoulles.

   A motivación que sentían por poder tocar eles as teclas acuáticas axudoulles a respectar as quendas e a ter paciencia para explicarlles o funionamento aos seus compañeiros. Entenderon moi ben o seu funcionamento: era preciso tocar o cable negro para que as teclas soasen. ¡Incluso descubrimos que tamén valía tocando a alguén que estivese tocando o cable! Isto derivou na seguinte variante da actividade... ¡que fósemos nós as teclas do piano!

   Destacar tamén que probamos diferentes xogos na plataforma Scratch. Os nenos sentíronse abraiados ao comprobar que poedríamos usar o noso propio corpo como mando para xogar no ordenador.

   De dispoñer máis tempo con eles, creo que este material podería dar moito de si como medio para lograr diferentes competencias cos pequenos. Non obstante, este só se empregou un día nesta aula, polo que o tempo supuxo unha limitación neste sentido.


22 de junio de 2017

Uso dos robots na aula de Caldelas


ZOWI:

 • Coñecemos a Zowi e as súas partes.
 • Comprobamos que camiñaba e que tiña sensores que lle permitía esquivar obstáculos.
 • Xogamos coas emocións cambiando as diferentes bocas de Zowi coa Tablet.
 • Elaboramos secuencias de movementos: levantar pata, pasos adiante, pasos atrás, moverse para un lado, para o outro,...
 • Diriximos a Zowi coa Tablet para xoar ao fútbol. Construimos unha portería cos bloques de construcción e levamos a Zowi cara á pelota para que marcase gol.
 • Creamos con diferentes materiais (bloques lóxicos, pezas de construcción,...) percorridos para que Zowi os recorrese.

OZOBOT
 • Presentamos o ozobot, vimos que era moi pequeno, a súa forma como unha pelota e que tiña unhas pequenas rodas polo que seguramente se movería.
 • Ao encendelo descubriron tamén que tiña luz, debuxamos liñas na tablet e puideron comprobar que o ozobot seguía os camiños debuxados e que a súa luz cambiaba de cor según a cor do camiño.
 • Creamos cada un un percorrido nun folio cun rolutador e comprobamos que o ozobot o seguía. Acabamos unindo os 14 folios pra formar un gran camiño para o ozobot.

MAKEY MAKEY
 • Presentamos aos nenos o makey makey. A regunta era para que servían tantos clables.
 • Conectamos o Makey Makey ao ordenador e á pizarra dixital. Na plataforma scratch buscamos un piano e colocamos uns vasos con auga no chan nos que introducimos os cables. Propuxemos facer soar o piano metendo os dedos na auga. Os nenos quedaron sorprrendidos ao ver que ao tocar a auga facían soar o piano como se fosen as súas teclas.
 • Aproveitando o día da merenda no que os nenos traen froita prouxeos tocar, esta vez, unha batería pero conectando os cables do makey makey a diferentes froitas (amorodos, peras, mandarinas, plátanos e mazás). A continuación fixemos a mesma actividade, tocar a batería, pero conectándose eles mesmos aos diferentes cables, polo que un neno dándolle unha palmada na man aos seus compañeiros facía que soase.

ESCORNABOT
 • Posto que na aula de Caldelas coincidiron os dous escornabots e os nenos xa o coñecían decidiron comprobar cal dos dous escornabots era máis rápido. Introduciron o mesmo código de pasos adiante en cada un dos robots, e fixeron unha carreira a ver cal chegaba antes á meta.

CONCLUSIÓN:
A utilización dos robots na aula de Caldelas foi moi positiva e motivadora para os nenos. Despertou moita curiosidade e interese pola súa parte.

Permitiunos traballar diferentes aspectos como:
 • Conceptos: adiante, atrás, dereita, esquerda... (dirixindo os robots)
 • Emocións (bocas de zowi)
 • Psicomotricidade fina (creando os percorridos do ozobot)
 • Cores (según a luz do ozobot polos diferentes camiños)
 • Creatividade (construindo percorridos, creando melodías co makey makey...)
Inconvenientes atopados:
 • Solucionamos a impaciencia dos nenos xa que tiñan que esperar polo seu turno facendo diferentes grupos.
 • Co ozobot o principal problema foi que as liñas que tiñan que debuxar tiñan que ser dun determinado grosor xa que doutro xeito non funcionaba.
 • Co makey makey os cables quedaron curtos e os nenos tiñan que estar moi xuntos
 • O pouco tempo que tivemos para utilizalos xa que quedaron actividades por facer e que cincidisen todos os robots ao mesmo tempo.

En xeral a experiencia foi moi positiva tanto para os nenos como para as mestras xa que todos aprendemos algo con eles.

Uso dos robots: makey-makey, ozobot e zowi na aula de Areas


Despois de usar os robots de préstamo cos nenos/as de Areas podo concluir que o que máis espertou o interese dos pequenos foi o Ozobot pola posibilidade que ofrece de que cada neno pode facer o seu propio circuito dun xeito sinxelo.
Tamén resultou atractivo o uso do Makey Makey pero ese interese que suscitou nun principio truncouse a medida que se usaba xa que os cables eran demasiado curso e resultaba algo lioso o seu uso.
O uso de Zowi tamén lle resulta atractivo aos pequenos pero, o meu parecer, o seu uso como instrumento educativo denro dunha aula é bastante restrinxido xa que os nenos o ven máis como un simple xoguete teledirixido.
Por último decir que o Escornabot foi o que a priori resultou menos interesante xa que se usou dunha maneira mais dirixida. Non obstante, a este temeos a oportunidade de poder usalo durante 2 meses máis para poder seguir experimentando con el.


21 de junio de 2017

Chegan os robots ao CRA Mestra Clara Torres

Antes de levar á aula un material, hai que probalo antes.

Tendo esta filosofía en mente, o profesorado como parte do plan de formación permanente asistiu a unhas sesións para coñecer o producto que ía a usar na aula.


Enlace ao blog no que se conta esta experiencia na que colaboraron Rubén Molinero e Ana Pérez como relatores externos mostrando a súa experiencia de aula con robótica en infantil e os seus coñecementos.
A partir de aí, o grupo de mestres do CRA Mestra Clara Torres tiveron que idear un calendario de organización, practicar cos robots e deseñar experiencias para a implementación nas súas aulas.


Despois de completar o proceso: formación, práctica individual, deseño de experiencia de aula, posta en práctica na aula, incluso montaxe dun escornabot, realizaron a avaliación do proceso. Pincha na imaxe para vela.


Robótica en ConVigoTablets

Empezamos entradas con nova clasificación, robótica, posto que neste curso escolar, no proxecto de préstamo contamos con material novo.

Nesta ocasión estamos moi agradecidas de que o CRA Mestra Clara Torres aceptase o reto de probar e fedellar con todos eles e contarnos a súa experiencia. Moitas grazas, equipazo.


SuperpoderesMoitas grazas a Rafa e Marcos e ao seus alumnados por tan fantástica mañá de parte de Águeda e Ana. :)

Tablets en 2º B

O alumnado de 2º tivo ocasión de mellorar as súas competencias, implementando  habilidades  coas  aplicacións WORD MOSAIC e CHATTERKIDS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LCB4.1.1-Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: 
substantivo, artigo, adxectivo, verbo.
CSB1.2.1-Participa en actividades individuais ou de grupo 
adoitando un comportamento responsable, construtivo e solidario, 
valorando o esforzo e o coidado do material.

COMPETENCIA DIXITAL

*SABER:Aplicacións informáticas
*SABER FACER: Buscar , obter e tratar a información. 
Crear contidos.
*SABER SER:Ter a curiosodade e a motivación pola aprendizaxe 
e a mellora no uso das tecnoloxías.
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

*SABER:  Vocabulario – Gramática (substantivo)
*SABER FACER: Escoitar con atención e interese, 
controlando  e adaptando a súa resposta aos requisitos da situación.
*SABER SER: Ter interese pola interacción cos demais.
COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA

*SABER: Comprender códigos de conduta 
aceptados en distintos contextos.
*SABER FACER: Manifestar solidariedade e interese para resolver problemas. 
Participar de  xeito  constructivo nas actividades da comunidade
*SABER SER: Participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis