3 de mayo de 2017

Contahistorias no Lope


CONTEXTUALIZACIÓN: CEIP Lope de Vega (Vigo), alumnado de 2º e 6º de Primaria.

APLICACIÓNS EMPREGADAS: Por ter unha creación final, saliéntanse  ChatterPix + iMovie, PuppetPals e FotoComicBubbles + Poto.

RELACIÓN CO CURRÍCULO:
1.- Desenvolvemento das 7 competencias clave.
2.- Contribución ó logro dos obxectivos de etapa:
b) Traballo individual e de equipo.
c) Resolución pacífica de conflitos.
e) Coñecemento e uso das Linguas.
i) Utilización das TICS.
j) Creación de propostas visuais e audiovisuais.
3.- Traballo de contidos propios das áreas de Linguas, Matemáticas e Ciencias.

PROCESO DA ACTIVIDADE:
1.- “Videoconto no Lope”: ChatterPix + iMovie (2º curso). Dentro dos grupos de traballo, por parellas, foron lendo páxinas do conto “O zoo de Xaquín” e sendo gravadas a través da aplicación ChatterPix, ademais de sacar fotos das mesmas nas que marcaban cos dedos a parte do corpo dos personaxes que querían que se movera. Ao final do proceso, reunimos todas as gravacións nunha mesma tablet por medio de AirDrop. Seleccionámolas todas dende a aplicación iMovie para montar o videoconto final.
2.- ”Videorelato no Lope”: PuppetPals (6º curso). En equipos cooperativos, escollen entre todos un relato breve para seren gravado a través da aplicación PuppetPals. Nela escollen os fondos de pantalla que precisan para os actos, asemade para os personaxes.
3.- “Fotocómic no Lope”: FotoComicBubbles + Poto (6º curso): Tamén por equipos e cunha tablet, tomaron fotos deles mesmos co dispositivo nunha situación cotiá na aula para crear un cómic. Posteriormente abriron as fotos na aplicación FotoComicBubbles e foron insertando globos con diálogos. Ao final, fixeron un collage con todas as fotos coa aplicación Poto, ordenándoas como se dun cómic se tratase.

RESULTADO FINAL:

A continuación está a proba do fotocómic:Manuel Díaz Congil
CEIP Lope de Vega

No hay comentarios:

Publicar un comentario