6 de abril de 2018

EXPERIENCIA COS ROBOTS NO CEIP DE RIBEIRA


REFLEXIÓN DA EXPERIENCIA COS ROBOTS NO CEIP DA RIBEIRA

Os motivos polos que fixemos a solucitude foron os seguintes:

1. No noso centro este curso estamos a traballar o Proxecto “Somos científicos e artistas” e como bos científicos quixemos investigar un pouco como ía iso da robótica na aula.

2. Temos na idea embarcarnos cara o seguinte curso no proxecto de robótica e quixemos ter un primeiro contacto con eles .

A idea de solicitar os tres robots (Escornabot, Mbot Ranger e arduino ) tiña como obxectivo principal investigar un pouco o seu funcionamento , os diferentes tipos que hai e cales se adaptan maís á nosa realidade educativa.

Os robots chegaron nunha caixa e fóronse presentando un a un , nun principio comezamos por DOC o robot (robot da aula de infantil) , para que os/as nenos/as tivesen un primeiro contacto de como se despraza , logo fixemos actividades co Escornabot e finalmente presentouse a Mbot Ranger.

As actividades foron dirixidas a infantil, primeiro e segundo de primaria. A experiencia foi moi divertida, as caras do alumnado eran de sorpresa, de ilusión e de gañas de tocar e saber. Colaboraron todos en gran grupo, animándose uns aos outros e aportando todos as súas opinións.

O maís destacado foi como se organizaron, de xeito que respectaban os turnos; o ambiente que se creou, formando un equipo no que se axudaban uns a outros; o motivados que estaban, a atención nos xogos, ver como razoaban e se explicaban . Xurdiron pequenos conflitos cando algún se equivocaba programando o traxecto, sendo eles mesmos quen resolvían o problema a través do método ensaio-erro.

ADIVIÑAS CON CÓDIGO QR E ESCORNABOT

A actividade foi realizada pola Coordinadora Tic do CEIP DA RIBEIRA durante o curso 2017/2018 , estivo dirixida ao segundo ciclo de Educación Infantil e primeiro e segundo curso de Educación Primaria .

Traballáronse as competencias dixitais, competencia de aprender a aprender, autonomía persoal, competencia matemática e competencia lingüística.

Para esta actividades usamos a DOC o robot, Escornabot e Mbot Ranger.

A actividade xurdiu dende a aula de 4 anos de Educación Infantil, alí experimentamos cos robots de maneira libre para saber como funcionaban, despois invitamos ao alumnado de primeiro e segundo curso a través dunha carta.

Cando chegaron á nosa aula presentamos os robots, comezamos xogando de maneira libre con DOC o robot, creamos traxectos libres de movemento. Máis tarde, cando xa entendemos o funcionamento, xogamos co Escornabot. Fixemos unha actividade de adiviñas con códigos QR.
Repartiuse unha carta a cada neno/a
cun código QR , coa axuda da tablet
tiña que leer a adiviña.Unha vez resolta, tiñamos que programar o Escornabot para chegar á solución.