19 de enero de 2017

Tablet xiratoriaCONTEXTUALIZACIÓN: CEIP Lope de Vega (Vigo), alumnado de 6º de Primaria.
APLICACIÓNS EMPREGADAS: Edmodo, Youtube, Diccionario (RAE), Dicionario (RAG), Kahoot e Plickers.
RELACIÓN CO CURRÍCULO:
1.- Desenvolvemento das 7 competencias clave.

2.- Contribución ó logro dos obxectivos de etapa:
b) Traballo individual e de equipo.
c) Resolución pacífica de conflitos.
e) Coñecemento e uso das Linguas.
g) Resolución de problemas matemáticos.
h) Coñecemento de aspectos das Ciencias.
i) Utilización das TIC.

3.- Traballo de contidos propios das áreas de Linguas, Matemáticas e Ciencias.

PROCESO DA ACTIVIDADE:

1.- Acceden a Edmodo, aula virtual do grupo, onde atopan os distintos recursos da sesión.
2.- Visualizan vídeos de Youtube para unha mellor comprensión dos contidos e o secretari@ fai os apuntamentos necesarios.


3.- Empregan os Dicionarios dixitais cando se precise ou requira.

4.- Avalían as súas aprendizaxes por equipos respondendo a preguntas a través de Kahoot.


5.- Avalían a práctica docente e o desenvolvemento das sesións con Plickers.


RESULTADO FINAL:
Cada un dos 5 grupos empregaron a súa tablet, que foi rotando entre os distintos encargad@s de equipo, en función da actividade/tarefa. Outros roles foron os de secretario, escribía cando era necesario; o moderador, que controlaba o timbre de voz e as quendas; e o de portavoz, que falaba para transmitir dúbidas ou dar as respostas.

Cada alumn@ desenvolveu cadansúa función dependendo da actividade, todas elas cun tempo determinado indicado cun cronómetro na PDI. O alumnado comprobou que todos os roles tiñan a súa importancia e que cada un podía aportar algo ao seu grupo (alumnado NEAE tamén).


                                                                                                            


ARTIGO REALIZADO POR: Manuel Díaz Congil


No hay comentarios:

Publicar un comentario