24 de junio de 2015

Actividades realizadas polo alumnado 3º do CPR Casa de la Virgen de Cangas

Esta actividade realizouse cos alumnos de 3º de E.P. do colexio "Casa de la Virgen de Cangas".
O primeiro foi organizar os equipos de traballo. Distribuín a clase en 6 equipos, cinco de 4 e un de 5. Procurei que en cada equipo houbera alumnos con diferentes capacidades. Expliqueilles que cada membro do equipo ía ter unha función e estas tiñan que rotarse cada día. Estas eran as funcións: 
 • Responsable ou secretario
 • Coordinador das Actividades
 • Encargado do silencio e da quenda de palabra
 • Encargado do material e da Orden do grupo
 • controlador do tempo e animador (estas dúas últimas se o equipo era de 4 o realizaba a mesma persoa).
Esta primeira tarefa coas tablets tiña como fin intentar cohexionar  cada grupo. 

As competencias traballadas con esta tarefa foron:
 • Competencia Social e cívica ( Xa que teñen que traballar en grupo,  respectar os seus compañeiros ,poñerse dacordo,  cumprir cunhas normas e axudarse ) 
 • Competencia Dixital (xa que incorporan o uso das apps para elaborar os seus traballos  ) 
 •  Comunicación Lingüística (Teñen que expresarse oralmente para indicar os seus gustos e expresar as súas ideas o grupo) 
 • Conciencia e Expresións culturais (xa que teñen que colorear a súa propia fotografía e montar o proxecto) 
 • Sentido de Iniciativa e espírito emprendedor (xa que teñen que decidir como vai a ser o seu proxecto,que efectos van a incluir, tomar decisións propias) 
 •  Aprender a aprender (xa que deben escoitar as explicacións das apps e logo aprender o seu uso e ensinarllo os demais) 
 • Competencia Matemática ( xa que deben calcular canto tempo debe aparecer unha foto no proxecto, axustar o son as imaxes, etc)
 As actividades propostas para realizar esta tarefa foron:

1.-Cada membro do equipo debía pensar un nome para o seu grupo e escribilo nun folio.
2.-Debían elaborar con imagechef unha nube de ideas con todos os nomes propostos e decidir con cal se quedarían. Este traballo debían gardalo na tablet e envialo o blog da clase.

 É gratuita.

3.-Co nome elixido debían elaborar unha portada para o vídeo de presentación do grupo. Para facela debían usar typic kids onde farían un selfie do grupo.

  É de pago.

4.-Cada un deles debía sacarlle unha foto a outro compañeiro, gravalo presentándose e dicindo os seus gustos.
5.-Pedirlle o representante doutro equipo que lles sacara  unha foto de equipo para facer un cómic con Capdislite. Cada membro logo tiña que incluírse un bocadillo de falar ou de pensar. O responsable do equipo debía gardalo e envialo o blog da clase.

Hai unha versión gratuíta con efectos limitados e outra de pago. Fácil de usar.
6.-Sacarlle unha foto coa aplicación ComicBook ao seu compañeiro para que logo este a importara a BAMBOO onde a podían colorear, escribir como se sentía, gardala e enviala ao blog.


        
6.-Unha vez preparados os ingredientes, debían facer un proxecto en imovie .
 É de pago pero os novos ipad  a traen incluída.

O proxecto debía comezar coa portada do nome do equipo, seguida da nube de ideas,  as fotos e gravacións de cada membro e os cómics de equipo e individuais. Era responsabilidade de cada membro do equipo de incluír as súas imaxes, vídeos, cómics e efectos. Así que todos debían participar nese proxecto de presentación do grupo. Rematarían o proxecto facendo unha contraportada cos seus nomes como autores.
Este é un dos resultados.

No hay comentarios:

Publicar un comentario