22 de junio de 2017

Uso dos robots: makey-makey, ozobot e zowi na aula de Areas


Despois de usar os robots de préstamo cos nenos/as de Areas podo concluir que o que máis espertou o interese dos pequenos foi o Ozobot pola posibilidade que ofrece de que cada neno pode facer o seu propio circuito dun xeito sinxelo.
Tamén resultou atractivo o uso do Makey Makey pero ese interese que suscitou nun principio truncouse a medida que se usaba xa que os cables eran demasiado curso e resultaba algo lioso o seu uso.
O uso de Zowi tamén lle resulta atractivo aos pequenos pero, o meu parecer, o seu uso como instrumento educativo denro dunha aula é bastante restrinxido xa que os nenos o ven máis como un simple xoguete teledirixido.
Por último decir que o Escornabot foi o que a priori resultou menos interesante xa que se usou dunha maneira mais dirixida. Non obstante, a este temeos a oportunidade de poder usalo durante 2 meses máis para poder seguir experimentando con el.


No hay comentarios:

Publicar un comentario