23 de marzo de 2017

TABLETS TAMÉN NA EDUCACIÓN FÍSICA


Nesta segunda oportunidade para dispor das tablets nas nosas aulas, pensamos que sería interesante ampliar o seu uso ás clases de educación física.

Centro: Ceip Santo Paio de Abaixo
Mestra: Amparo Otero Pastoriza
Grupos discentes: 3º ciclo de Educación Primaria (5º e 6º cursos)
Áreas:
-Ciencias (8 h en total).
-Educación física (4 h en total) 
(Nun periodo de 15 días)
Competencias clave:
-Ciencias: Competencia en Ciencia e Tecnoloxía, C. en C. Lingüística, C. Dixital e C. aprender a aprender.
-Educación Física: C. en Ciencia e Tecnoloxía, C. Dixital, C. Aprender a aprender, C. Social e Cívica.
Apps Utilizadas:
-Ciencias: Geoios, El cuerpo humano, Bones 3D, muscles 3D, Dino Science CC, Google Earth, Scratch Jr, Imovie, Stop motion Studio.-Educación Física: Hudl technique, Coach base, Coach note.
(Todas baixadas de "App store" de forma gratuita)

Proceso Actividade:

Ciencias:
Planificamos o uso das tablets, como unha ferramenta máis a utilizar, en base aos contidos a tratar dentro do momento concreto da programación anual da asignatura, "Saúde e enfermidades" en Ciencias da Natureza. Aproveitando a súa presenza na aula,  serviunos tamén para repaso dalgúns outros contidos (corpo humano, xeografía, robótica, …).
Tentamos que os rapaces utilizaran a tableta como soporte de aprendizaxe, combinándoa cos recursos tradicionais, dando a posibilidade de que deran renda solta á súa creatividade ao mesmo tempo que traballaban de forma colaborativa.

Organización nos 15 días:
-Traballo colaborativo por equipos: Dentro do tema "Saúde e enfermidades":
1.    Elaboración traballo escrito
2.    Elaboración campaña prevención enfermedades (formato vídeo)
3.    Presentación oral do traballo realizado

-Repaso contidos: En función da organización da sesión, 1 ou 2 días á semana 10 minutos finais, repaso  con xogos en tablet ou ordenador.

-Recunchos: 1 día á semana e nun tempo aproximado de 30 minutos, organizamos a aula en recunchos de aprendizaxe, onde en estos días, aproveitando a presenza das tablets, engadímolas como recurso, ampliando a sección de robótica e linguaxe computacional con Scratch.

Educación Física:
Parecíanos interesante, sobre todo no 3º ciclo poder ver e analizar "in situ", os nosos movementos.
Para eso escollemos dentro do bloque de Habilidades Motrices, a Unidade:  "Xiros, Equilibrios e Acrosport", que nos permitía un traballo de análise técnico importante.
Nestas catro sesións levamos a cabo un traballo en pequeno grupo onde fomos seguindo unha progresión de exercicios de xiro e equilibrio, para continuar cunha pequena introdución áo Acrosport, que nos permitira como traballo final, elaborar unha "Coreografía" neste deporte.

O alumnado dentro destos pequenos grupos: Gravou, viu en imaxe fixa e vídeo, observou as dificultades técnicas e as súas posibles melloras na execución dos distintos exercicios, facendo as oportunas correccións no programa de análise técnico.

O resultado dalgunhas destas actividades estará online no noso blog de Ciencia:
O NOSO RECUNCHO DA CIENCIA

No hay comentarios:

Publicar un comentario